Explicació de la poesia lírica

Explicació de la poesia lírica

En la poesía lírica,les descripcións tendeixen a ser subjectives i reflecteixen els sentiments del poeta.

El contingut:

L’escriptor expressa els sentiments més íntims,emocións,experiencies,manera d’entendre el món.

La forma:

El poeta juga amb els mots i relacions entre ells per crear un efecte estètic o artístic.

A continuació,us inserim un powerpoint explicant-ho detalladament

https://docs.google.com/presentation/d/17opgNzH-f6ZBaD4-yd1ANYB83DvvI5gysolQKv90lmA/edit?usp=sharing